Prisen EFFEKTIVT BYGGERI 2023Prisen EFFEKTIVT BYGGERI 23 - uddeles på BYGGERI 23

EFFEKTIVT BYGGERI 2023 er en ny pris, som Danske Byggecentre uddeler for første gang ved BYGGERI'23 i marts.

Der er behov for at sætte fokus på det effektive byggeri i en situation, hvor Danmark og byggeriet står i en turbulent periode med globale uroligheder, stigende priser og energikrise.

Aldrig har materialer, løsninger, metoder og rådgivning om effektivt byggeri været mere nødvendigt og relevant end nu.EFFEKTIVT BYGGERI 2023 gives til en effektiv løsning, bygningsdel, komponent eller metode i byggeriet, der opfylder et eller flere af nedenstående krav:

  • Dokumenteret effektiv energi- eller ressourceoptimering ved fremstilling af produkt
  • Dokumenteret effektiv energi- eller ressourcebesparelse ved anvendelse af produkt eller løsning
  • Dokumenteret effektiv genbrug eller genanvendelse af produkt
  • Dokumenteret effektiv metode som effektiviserer byggeprocessen