Om DB

Danske Byggecentre
Egebækvej 98F - 2850 Nærum

Danske Byggecentre er brancheorganisation for landets byggecentre.

  • Danske Byggecentre fungerer som talerør for og ansigt over for offentlige myndigheder, ministerier og folketing samt andre organisationer, institutioner etc.

  • Danske Byggecentre udvikler og udbyder brancherelaterede ydelser til medlemmerne, så de sikres de bedst mulige erhvervs-, markeds- og afsætningsforhold.

  • Danske Byggecentre samler interessenterne inden for byggevarehandlens værdikæde og sikre derved branchefælleskab og udviklingsmuligheder.

  • Gennem ByggeBasen og DB-varenummersystemet knyttes samarbejde til leverandørerne. ByggeBasen afspejler et medlems hverdag og kundernes behov for viden og information om varer og deres egenskaber.

  • Hvert andet år er Danske Byggecentre faglig arrangør af byggevareudstillingen BYGGERI i Fredericia:

  • Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer